Набат Ахун Икметулла улы (1899-1992).

Набат ахун Икметулла улы 1899-жылы Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районында туўылған. 1950-жылларға дейин Мойнақ районының «Атаў» деген жеринде жасаған. Жаслығында Қарақум ийшан медресесинде тәлим алған. Соңынан Арал теңизиниң тасыўы себепли Мойнақ районының ески орайы Марат аўылына көшип өтеди. Бул аймақта жасаўшы халық оның диний илимлерди жақсы билиўи ҳәм оларға толық әмел еткени, адамларға үгит-нәсият қылып, шаръий мәселелерди түминдирип жүргени ушын ахун атап, өзлерине имам етип алады. Әзиз-әўлийелерге болған ҳурмети жоқары болған Набат ахун Мойнақ районында жайласқан «Тоқпақ ата» қәбириниң гөнерип қалғанын көрип, оның үстине тазадан мақбара қурдырады. Ол сондай-ақ, қарақалпақ шайыры Әжиняз (1824-1878) қәлемине тийисли араб имласында жазылған қосық қатарларын жаңа қарақалпақ имласына аўдарған. Уллы жасқа жеткенинде Набат ахун журтымыздың ғәрезсизлигин көриў несип етти. Ол динимиз ҳәм миллий қәдриятымызға кең жол ашылғанын көрип, көзлерине жас алды. Набат ахун 1992-жылы 23-декабрьде Мойнақ районында дүнядан өтти. Ол «Тоқпақ ата» қәбирстанына жерленген.

«Ўзбекистон уламолари» китабынан Имаматдин

ийшан мешити имам-хатиби Әлимбетов Дәўлетбай таярлады.

  • 1179 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты