Умытылып баратырған сүннетлер (3-сүннет): Уйқыдан оянғанда жүзди ысқылаў

«Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам оянып, отырды ҳǝм жүзин ысқылап, уйқыны кетирди» (Имам Муслим рǝўияты).

Уйқыдан оянған адам алдын отырып, кейининен еки қолын жүзине сүртип, уйқыны кеткизеди, кейин зикр етеди.

Қараң, бул оғыры аңсат, бирақ саўабы үлкен, гүналарды кеткизиўши, жǝннетке жеткизиўши болған ǝмел. Бирақ ериншеклигимиз, шалағайлығымыз ақыбетинде буған итибар бермеймиз, ǝмел етпеймиз. Кѳпшилигимиз ҳǝтте билмеймиз де. Алдын билмесек, енди билип алдық.

Енди билгенимизге ǝмел етейик ҳǝм басқаларға да жеткизейик. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламның сүннетлериниң жайылыўына хызмет етиў оған болған муҳаббат ҳǝм сыйласықтың жоқары үлгиси есапланады. Саллаллаҳу алайҳи ўасалламның сүннетлерин анықлық пенен жеткезгенлердиң ҳаққына: «Мениң гǝпимди еситип, ядлап, түсинип, кейининен жеткезген адамды Аллаҳ сыйласын», деп дуўа еткен (Имам Термизий рǝўияты).

Келиң, биз де Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи асалламның сүннетлерине муўапық уйқыдан оянғанымызда жүзимизди сүртиўге ǝдетленейик.

Аллаҳ таала бǝршемизге ҳǝр бир исте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламның сүннетлерине ǝмел етиўимизге таўфиқ ада етсин, ǝмин!

Аллаҳумма салли ўа саллим ъала Муҳаммадин ўа ъала али Муҳаммад

Давран НУРМУҲАММАД.

Muslim.uz сайтынан Беруний районы «Дǝрўиш ийшан» жоме мешити имам-хатиби Рахат Мадраимов таярлады.

  • 111 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты