ҚУРАН ӘЖӘЙЫБАТЛАРЫНЫН

Сизге Қуран сүрелериниң нешеўи Меккеде назыл болған десе, ойланып қаласыз.

Ямаса неше сүре Мадинада назыл болған десе де ойланып қаласыз.

Тѳмендеги арифметикалық усыл менен, сиз тез де бул саўалларға жуўап бериў имканятына ийе боласыз.

Белгили, Қурани Кәриймдеги ең узын сүре бул Бақара сүреси. Ол 286 аяттан ибарат. Бул (286) үш ханалы сан болып, егер биз олардың алдынғы 2 санын алсақ, 86 саны қалады ҳәм бул Мекке сүрелерниң саны. Егер 286 санынан ақырғы 6 санын алсақ, 28 қалады ҳәм бул Мадана сүрелерниң саны. 86 ҳәм 28 санларын бир-бирине қоссақ 114 болады ҳәм бул улыўма Қурани Кәрийм сүрелериниң саны.

Интернет материалларынан Даўытбай Беканов таярлады.
  • 412 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты