“Ғамхор болайық!” қайырқомлық акциясы ѳткерилди

Динимиз Исламда жетим-жесирлерге айрықша ғамхорлық етиў, олардың басын сыйпаў, жетимниң ҳақын жемеў ҳаққында айтып ѳтиледи. Атап айтқанда, Аллаҳ таала Анъам сүресиниң 152-аятында: Жетимниң мал-дүньясына (олар) ер жеткенше жақынласпаң. Тек жақсы жол менен ғана (жақынласыўыңызға) болады” Бул аятта жетимлерге ғамхоршы болған адамларға қарата: жетимниң мал дүньясын зая етпеңлер, оны жақсылық жолы менен ықтыяр етиңлер, оның дүнья малын кѳбейтип, жетимниң тǝрбиясы, билим алыўы, азық-аўқаты ҳǝм кийим-кеншеги ушын сарыплаңлар! -деп марҳамат қылады.

Бундай илажлар бойынша мǝмлекетимиз тǝрепинен ǝмелге асырылып атырған ислер мақтаўға ылайық. Әсиресе, бир қатар мекеме ҳǝм кǝрханалардың шѳлкемлестирип атырған қайырқомлық илажларының ѳткерилиўи жоқары ǝҳимийетке ийе.

Бүгин пайтахтымыздағы “Имам ийшан Муҳаммад” жǝмǝǝтлик мешитинде Өзбекстан мусылманлары басқармасы жанындағы “Вақф” қайырқомлық-жәмәәтлик фонды тәрепинен Қарақалпақстан Республикасындағы шын жетимлиги болған балалар ушын “Ғамхор болайық!” қайырқомлық акциясы ѳткерилип, республикамыздағы кеўли ярым, жǝрдемге мүтǝж 200 балаларға азық-аўқат ѳнимлери берилди.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 216 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты