ҚУРАНЫ КӘРИЙМДИ АЯҚ АСТЫ ЕТИЎГЕ ҲЕШ КИМНИҢ ҲАҚЫСЫ ЖОҚ!!!

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм.

Аллаҳ таалаға таўсылмас ҳамд ҳәм сана болсын.

Пайғамбарымызға кәмил ҳәм толық салаўат ҳәм сәлемлер болсын.

Әзиз мөмин-мусылман Ўатанласлар! Күни кеше социал тармақларда динимиздиң илаҳий дереги ҳәм ең муқаддес китабы – Қураны кәриймге ҳүрметсизлик көрсетилген видеокөринис тарқалды ҳәмде кескин тартыслар ҳәм наразылықларға себеп болды.

Ҳәммеге мәлим, Аллаҳ таала Қураны кәриймди инсаниятқа ҳидаят ҳәм ийгилик дереги етип нәзил қылған. Соның ушын, қала берсе, нызамшылыққа көре, инсан ким болыўына қарамастан мәлим бир дин ўәкилиниң диний туйғылары, қәдириятлары ҳүрмет етилиўи шәрт, олардың ҳәқиретлениўине жол қойылмайды.

Ата-бабаларымыз ески дәўирден Қураны кәриймди көкирегинен пәсте усламаған, жайнамазларын да мудамы бәлент жерге қойған. Мешит әтирапынан ҳүрмет пенен әстен өткен. Азан айтылып атырғанда бийҳуўда сөз сөйлемеген. Әне усылардан келип шыққанда, тарқалған видеокөринистеги жағдай журтымыз мөмин-мусылманларының кескин наразылығына себеп болды.

Усы орында, Өзбекстан мусылманлары басқармасы Қураны кәриймди аяқ асты етиў жағдайын қатты қаралаўын ҳәмде бул инсанға тән болмаған ҳәрекет ҳеш қайсы диний тәлиматқа да, ақылға да, улыўма алғанда, инсаныйлыққа туўры келмейтуғын ис екенин билдиреди.

Орны келгенде соны да айтыў керек, мөмин-мусылман Ўатанласларымызға бундай иплас ҳәрекетлерге зорлық жолы менен емес, ал ақылды ислетип мүнәсибет билдириў лазым екенин тәкидлеймиз. Себеби, нызам ҳүжжетлерине муўапық миллий, рассалық, этник яки диний тийислилигине қарап, бир топар адамларға душпаншылық, келиспеўшилик яки жек көриўшилик шығарыў мақсетинде миллий аброй ҳәм қәдир-қымбатты кемситиў, адамлардың сезимлерине ҳәқиретлеўге қаратылған билип турып исленген ҳәрекетлер жуўапкершиликке себеп болады. Солай екен, бул пуқараның қылмысы, әлбетте, нызам тийкарында көрип шығылады.

Өз нәўбетинде, Қураны кәриймди аяқ асты еткен бул пуқараның ким екенин анықлаў бойынша ҳуқықты қорғаўшы шөлкемлер тәрепинен әмелий ҳәрекетлер алып барып атырылғаны ҳәмде конституция ҳәм нызам ҳүжжетлерине кери рәўиште диний душпаншылық шығарыўға жөнелтирилген ҳәрекетлерине нызамлы шара көрилиўин тәкидлеймиз.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы

  • 707 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты