“Ҳаж” ҳǝм “Умра” мǝселесинде жуўмақлаўшы қарар қабыл етилмеген

Усы күнлерде айырым социаллық тармақларда Саудия Арабстаны ҳүкимети айырым талаплар тийкарында инсанларға ҳаж сапары ушын рухсат бериўге қарар етти, деген мазмунда тарқатылып атырған хабарлар ҳақыйқатқа туўры келмейди.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы мǝмлекетимиздиң Жидда қаласында жайласқан Бас консулханасындағы “Ҳаж” ҳǝм “Умра” мǝселелери бойынша Атташеси менен турақлы байланыс етип, мүбǝрек сапарлар менен байланыслы ҳǝр бир процесс дыққат пенен гүзетилип атыр. Усы күнге шекем, Саудия Арабстаны ҳүкимети ҳаж ҳǝм умра зияраты сапарларын баслаўға тийисли қандайда бир жуўмақлаўшы баянатты жǝриялағаны жоқ.

Атап ѳтиў керек, Саудия Арабстаны Патшаҳлығы Ҳаж ҳǝм Умра зияраты министрлиги жǝмийетшилик пенен байланыслар ҳǝм хызмет кѳрсетиў орайы да ǝйне күнлерде социаллық тармақларда ҳаж мǝўсимин ѳткериўге рухсат берилгени, оған шет елден 45 мың зияратшылар қабыл етилиўи ҳаққындағы хабарларға раддия берип, “Ҳаж - 2021” мǝўсимин шѳлкемлестириў ҳǝм шеттен ҳажылар қабыллаўға тийисли ҳүкимет қарары кейинирек дағазаланыўын хабарлады.

Ескертип ѳтиў зǝрүр, Саудия Арабстаны Пуқаралық авиациясы бас басқармасы (GАCА) саяхат ҳǝм басқа мақсетлерде мǝмлекетке келиўши сырт еллилер (кириў тоқтатылмаған мǝмлекетлерден келгенлер) ушын медициналық-санитар ҳǝм эпидемиологиялық шǝртлер ҳаққында жоллама ислеп шығарған. Оған кѳре, мǝмлекетке кириўде ҳǝр бир сырт ел пуқарасынан Денсаўлықты сақлаў министрлиги дизиминен ѳткен Pfizer/BioNTech (АҚШ-Қытай), Oxford-AstraZeneca (Уллы Британия-Швеция), Moderna (АҚШ) вакциналарының еки дозаси ҳǝм Johnson & Johnson (АҚШ) вакцинасының бир дозасын қабыл еткени ҳаққында арнаўлы сертификат талап етиледи.

Вакцина сертификатлары киятырған пуқараларға емлеўди ǝмелге асырған мǝмлекеттиң рǝсмий денсаўлықты сақлаў басқармалары тастыйықлаўы ҳǝм ақырғы дозаны алыў мүддети (еки дозалы емлеўдиң екинши дозасы ямаса бир дозалы емлеўдиң биринши дозасы) САПқа саяхат етиўден 14 күннен кем болмаўы кереклиги белгиленген. Ҳǝр бир вакцина сертификатлары Короллықтың қадағалаў пунктлеринде тексериўден ѳткериледи.

Жоқарыдағы сыяқлы талапларға жуўап бермейтуғын жолаўшылар белгиленген мǝнзилге, жѳнеп кеткен орынларына қайтарып жибериледи ҳǝм жол қǝрежетлерин авиакомпания ѳз мойнына алады. Бул қағыйдаларға ǝмел етпеў саяхатшыларға Саудия Арабстанына кириў қадаған етилиўинен тысқары, нызамлы миннетлемелерди де жүклейди. Изоляция бойынша кѳрсетпелер ямаса карантин қағыйдаларын бузған пуқаралар ҳǝм резидентлер 200 мың риёл (53,2 мың АҚШ доллары) муғдарында жǝрийма ямаса еки жылдан артық болмаған мүддетке азатлықтан маҳрум қылыў менен жазаланады ҳǝм қайта бузылған тǝғдирде, жаза еки есе кѳбейттириледи. Саудиялы болмаған нызам бузыўшылар Короллықтан депортация етиледи ҳǝм шахс ушын жаза атқарыў етилгеннен кейин олардың мǝмлекетке кириўине шек қойылады.

Мағлыўмат орнында, 2021-жыл 30-май жағдайына кѳре, Саудия Арабстанындағы коронавирустың тастыйықланған 449, 191 жағдайы белгиленген. Ѳлим саны 7, 347 ден асқан. 432, 138 шахс (98%) вирустан толық емленген. Актив формада емленип атырған наўқаслар 9706 (2, 2%) дан ибарат. Әйне ўақытта 1348 наўқастың жағдайы аўыр аўҳалда қалып атыр. Күнлик кеселлик жуқтырыў кѳрсеткиши 1300-1400 ди қурап атыр. Жǝми вакцина салдырғанлар 13 029 245 (халық саны - 35. 232. 118).

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы “Ҳаж” ҳǝм “Умра” сапарларға тийисли үйрениўлерди даўам еттирген ҳалда мүбǝрек сапарлар менен байланыслы хабарларды рǝсмий баспаларда дағазаланыўын хабар береди.

Ѳзбекстан мусылманлары басқрмасы Баспасѳз хызмети

  • 1060 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты