Муфтий ҳǝзиретлери басшылығындағы уламалардың нǝўбеттеги сапар мǝнзили – НАМАНГАН

Усы жыл 14-июнь күни Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баслығы, муфтий Усманхан Алимов ҳǝзиретлери басшылығындағы бир топар уламалардың Наманган ўǝлаятына сапары басланады.

Сапар даўамында руўхый-билимлендириў ушырасыўлар, алыс ҳǝм шетки аймақлардағы халық ўǝкиллери менен жүзбе-жүз қатнасықлар, белгили уламалар қатнасыўында жоме мешитлерде сǝўбетлер ѳткерилиўи ҳǝм жǝрдемге мүтǝж шаңарақлар жағдайынан хабар алыў сыяқлы ийгиликли ислерди ǝмелге асырыў мақсет етилген.

Соның менен бирге, ўǝлаят халқын журтымызда болып атырған ѳзгерислердиң мазмун-мǝниси ҳаққында хабардар етиў менен бир қатарда олардың ғам-тǝшўишлерине кѳмеклесиў, пикир-усынысларын тыңлаў ҳǝм диний тараўға тийисли машқалаларын орнында үйренип, сапластырыў да нǝзерде тутылған.

Аллаҳ таала уламаларымыз сапарын қайырлы қылсын!

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы баспасѳз хызмети

@muslimuzportal | @mp3muslim | @diniysavollar

  • 593 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты